Компонент HttpKernel

Дата оновлення перекладу 2022-12-12

Компонент HttpKernel

Компонент HttpKernel надає структурний процес для перетворення Request в Response, використовуючи компонент EventDispatcher. Він достатньо гнучкий, щоб створювати повний фреймворк (Symfony), мікро-фреймворк (Silex) або просунуту CMS-систему (Drupal).

Установка

1
$ composer require symfony/http-kernel

Note

Якщо ви встановлюєте цей компонент поза додатком Symfony, вам потрібно підключити файл vendor/autoload.phpу вашому коді для включення механізму автозавантаження класів, наданих Composer. Детальніше можна прочитати у цій статті.

Робочий процес запиту

See also

Ця стаття пояснює, як використовувати функції HttpKernel в якості незалежного компоненту в будь-якому додатку PHP. В додатках Symfony все вже налаштовано і готово до використання. Прочитайте статті Контролер та Події та слухачі подій, для розуміння того, як використовувати ці функції при створенні контролерів та визначенні подій в додатках Symfony.

Кожна веб-взаємодія HTTP починається із запиту та завершується відповіддю. Ваша робота, як розробника, - створити PHP-код, який читає інформацію запиту (наприклад, URL) та створює і повертає відповідь (наприклад, сторінку HTML або рядок JSON). Ось спрощений огляд робочого процесу запиту в додатках Symfony:

 1. Користувач запитує джерело в браузері;
 2. Браузер відправляє запит серверу;
 3. Symfony дає додатку об'єкт Запит;
 4. Застосунок генерує об'єкт Відподвідь, використовуючи дані об'єкту Запит;
 5. Сервер відправляє запит назад браузеру;
 6. Браузер відображає джерело користувачу.

Зазвичай, якийсь фреймворк або система будуются для обробки всіх задач, що повторюються (наприклад, маршрутизаці, безпеки і т.д.), щоб розробник міг з легкістю побудувати кожну сторінку додатку. Те, як саме ци системи будуються, дуже відрізняється. Компонент HttpKernel надає інтерфейс, який формалізує процес початку запиту та створення відповідної відповіді. Компонент має бути серцем будь- якого додатку фреймворку, незалежно від того, наскільки змінено архітектуру цієї системи:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
namespace Symfony\Component\HttpKernel;

use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

interface HttpKernelInterface
{
  // ...

  /**
   * @return Response A Response instance
   */
  public function handle(
    Request $request,
    int $type = self::MAIN_REQUEST,
    bool $catch = true
  );
}

Внутрішньо, метод HttpKernel::handle() - тверда реалізація HttpKernelInterface::handle() - визначає робочий процес, який починається з Request, та закінчується Response.

Точні деталі цього робочого процесу - ключ до розуміння того, як працює ядро (та фреймворк Symfony або будь-яка інша бібліотека, що використовує ядро).

HttpKernel: Керований подіями

Метод HttpKernel::handle() працює внутрішньо, оголошуючи події. Це робить метод як гнучким, так і трохи абстрактним, так як вся "робота" фреймфорку/додатку, побудована за допомогою HttpKernel, насправді здійснюється слухачами подій.

Щоб допомогти пояснити цей процес, даний документ розглядає кожен крок процесу, та пояснює, як працює одна особлива реалізація HttpKernel - фреймворк Symfony.

Початково, використання HttpKernel дуже просте і потребує створення диспетчеру подій та контролеру і розпізнавачу аргументу (пояснюється нижче). Щоб розпізнати ваше ядро, що працює, ви додасте більше слухачів подій до подій, яки обговорюються нижче:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack;
use Symfony\Component\HttpKernel\Controller\ArgumentResolver;
use Symfony\Component\HttpKernel\Controller\ControllerResolver;
use Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel;

// створити об'єкт Request
$request = Request::createFromGlobals();

$dispatcher = new EventDispatcher();
// ... додати якихось слухачів події

// створити ваш контролер та розділювач аргументів
$controllerResolver = new ControllerResolver();
$argumentResolver = new ArgumentResolver();

// інастанціювати ядро
$kernel = new HttpKernel($dispatcher, $controllerResolver, new RequestStack(), $argumentResolver);

// насправді запустит ядро, що перетворює запит у відповідь,
// оголошуючи події, викликаючи контролер та повертаючи відповідь
$response = $kernel->handle($request);

// відправити заголовки та відобразити зміст
$response->send();

// запустити подію kernel.terminate
$kernel->terminate($request, $response);

Див. "", щоб побачити більш конкретну реалізацію.

Щоб дізнатися загальну інформацію про додавання слухачів до подій нижче, див. .

Caution

Починаючи з 3.1, HttpKernel приймає четвертий аргумент, який має бути екземпляром ArgumentResolverInterface. В 4.0 цей аргумент стане обов'язковим.

See also

Існує низка чудових туторіалів по використанню компоненту HttpKernel та інших компонентів Symfony для створення вашого власного фреймворку. Див. Вступ.

1) Подія kernel.request

Типові цілі: Додавати більше інформації в Request, ініціалізувати частини системи, або повертати Response, якщо це можливо (наприклад, шар безпеки, що відмовляє у доступі).

Інформаційна таблиця подій ядра

Перша подія, яка оголошується всередині HttpKernel::handle - це kernel.request, яка може мати безліч різних слухачів.

Слухачі цієї події можуть сильно відрізнятися. Деякі слухачі, наприклад, слухач безпеки, можуть мати достатньо інформації, щоб створити об'єкт Response негайно. Наприклад, якщо слухач безпеки визначив, що користувач не має доступу, цей слухач може повернути RedirectResponse на сторінку входу або відповідь Відмова у доступі 403.

Якщо Response повертається на цьому етапі, то процес переходить напряму до події kernel.response .

Інші слухачі просто ініціалізують щось або додають більше інформації в запит. Наприклад, слухач може визначити та встановити локаль в об'єкті Request.

Інший розповсюджений слухач - маршрутизатор. Слухач маршрутизатору може обробляти Request та визначати контролер, який має бути відображено (див. наступний розділ). Насправді, об'єкт Request має набір "атрибутів", що є ідеальним місцем для зберігання додаткових даних про запит, що відносяться до нього. Це означає, що якщо ваш слухач маршрутизатору якимось чином визначає контролер, він може зберігати його в атрибутах Request (що може бути використано вашим розпізнавачем контролеру).

Врешті-решт, ціль слухача kernel.request - або створити та повернути Response напряму, або додати інформацію до Request (наприклад, встановити локаль або встановити якусь іншу інформацію в атрибутах Request).

Note

При встановленні відповіді для події kernel.request, розповсюдження зупиняється. Це означає, що слухачі з більш низьким пріоритетом, не будуть виконуватися.

Найважливіший слухач kernel.request в фреймворку Symfony - це клас RouterListener. Цей клас виконує шар маршрутизації, який повертає масив інформації про відповідний запит, включно із _controller та будь-якими заповнювачами, що знаходяться в схемі маршруту (наприклад, {slug}). Див. документацію маршрутизації.

Цей масив інформації зберігається в Request масиву об'єкту attributes. Додавання інформації про маршрутизацію сюди поки що нічого не робить, але використовується при розпізнаванні контролеру.

2) Розвʼязання контролера

Якщо припустити, що жоден слухач kernel.request не зміг створити Response, наступний крок в HttpKernel - визначити та підготувати (тобто розпізнати) контролер. Контролер - це частина коду кінцевого додатку, яка відповідає за створення та повернення Response для конкретної сторінки. Єдина умова - щоб PHP був таким, що викликається, тобто функцією, методом, об'єктом або Closure.

Але те, як ви визначаєте певний контролер для запиту, залежить повністю від вашого додатку. Це робота "розпізнавачу контролеру" - класу, що реалізує ControllerResolverInterface, і є одним з аргументів конструктору HttpKernel.

Ваша робота полягає в створенні класу, що реалізує інтерфейс, та заповенні його методу: getController(). Насправді, одна реалізація за замовчуванням вже існує, і ви можете використовувати її напряму, або навчитися у: ControllerResolver. Ця реалізація пояснюється більше у виносці нижче:

1
2
3
4
5
6
7
8
namespace Symfony\Component\HttpKernel\Controller;

use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

interface ControllerResolverInterface
{
  public function getController(Request $request);
}

Внутрішньо, метод HttpKernel::handle() спочатку викликає getController() в розвʼязувачі контролера. Цей метод передається в Request та відповідає за визначення та повернення PHP, що викликається (контролера), заснованого на інформації запиту.

Фреймворк Symfony використовує вбудований клас ControllerResolver (насправді, він використовує підклас з деякими додатковими функціями, що описані нижче). Цей клас використовує інформацію, яку було розміщено у властивості attributes об'єкта Request під час RouterListener.

getController

ControllerResolver шукає ключ _controller у властивості атрибутів об'єкту Request (згадайте, що ця інформація зазвичай розміщується в Request через RouterListener). Цей рядок потім перетворюється в PHP, що викликається, шляхом виконання наступного:

a) Якщо ключ _controller не слідує рекомендованому формату простору імен PHP
(наприклад, App\Controller\DefaultController::index), то його формат перетворюється в нього. Наприклад, формат спадкування FooBundle:Default:index буде змінено на Acme\FooBundle\Controller\DefaultController::indexAction. Це перетворення відноситься до підкласу ControllerResolver, що використовується фреймворком Symfony.

b) Новий екземпляр вашого класу контролеру інстанціюється без аргументів конструктору.

c) Якщо контролер реалізує ContainerAwareInterface,
setContainer() викликається в об'єкті контролеру і йому передається передаётся контейнер. Цей крок також відноситься до підкласу ControllerResolver, що використовується фреймворком Symfony.

3) Подія kernel.controller

Типові цілі: Ініціалізувати щось або змінити контролер прямо перед його виконанням.

Інформаційна таблиця подій ядра

Після того, як було визначено викликане контролеру, HttpKernel::handle() запускає подію kernel.controller. Слухачі цієї події можуть ініціалізувати якусь частину систему, яку необхідно ініціалізувати після визначення деяких речей (наприклад, контролеру, інформації маршрутизації), але перед виконанням контролеру. Щоб побачити приклади, дивіться розділ Symfony нижче.

Ще один типовий випадок використання - вилучення атрибутів з контролера, використовуючи метод getAttributes(). Див. розділ Symfony нижче, щоб побачити приклади.

6.2

Метод ControllerEvent::getAttributes() було представлено в Symfony 6.2.

Слухачі цієї події можуть також змінюватися викликане контролеру повністю, викликавши ControllerEvent::setController в об'єкті події, який передається слухачам цієї події.

Цікавий слухач kernel.controller у фреймворку Symfony - це CacheAttributeListener. Цей клас вилучає конфігурацію атрибуту #[Cache] з контролера, та використовує її для конфігурації HTTP-кешування у відповіді.

Існує декілька інших невеликих слухачів події kernel.controller у фреймворку Symfony, які працюють зі збором даних профілювальника, коли він підключений.

4) Отримання аргументів контролеру

Далі, HttpKernel::handle() викликає ArgumentResolverInterface::getArguments(). Пам'ятайте, що контролер, повернений в getController() - викликане. Ціль getArguments() - повернути масив аргументів, який має бути передано цьому контролеру. Те, яка саме це буде зроблено, залежить тільки від вас, хоча вбудований ArgumentResolver є гарним прикладом.

На цьому етапі, ядро має PHP-викликане (контролер) та масив аргументів, який має бути переданий при виконанні цього викликаного.

Тепер, коли ви точно знаєте, що таке викликане контролеру (зазвичай - метод всередині об'єкта контролера), ArgumentResolver використовує reflection у викликаному, щоб повернути масив імен кожного з аргументів. Потім він ітерує кожний з цих аргументів, та використовує наступні фокуси, щоб визначити, яке значення слід передати кожному аргументу:

a) Якщо сумка атрибутів Request містить ключ, відповідний імені аргументу,
то використовується це значення. Наприклад, якщо перший аргумент контролеру - $slug, і в сумці attributes Request є ключ slug, то використовується це значення (і зазвичай це значення походить з RouterListener).
b) Якщо аргумент контролера типізовано об'єктом Symfony
Request, то Request передається в якості значення. Якщо у вас є користувацький клас Request, то він буде впроваджений, якщо ви розширите Request Symfony.
c) Якщо функція або метод аргументу - variadic (зі змінною кількістю аргументів,
і сумка attributes Request містить масив для цього аргументу, то вони всі будуть доступні через аргумент variadic.

Цей функціонал надано розвʼязувачами, що реалізують ArgumentValueResolverInterface. Існує чотири реалізації, які представляють поведінку Symfony по за замовчуванням, але головне тут - налаштовуваність. Реалізовуючи ArgumentValueResolverInterface самостійно, та передаючи це в ArgumentResolver, ви можете розширити цей функціонал.

5) Виклик контролера

Наступний крок дуже простий! HttpKernel::handle() виконує контролер.

Робота контролера - побудувати відповідь для заданого джерела. Це може бути HTML-сторінка, рядок JSON або щось інше. На відміну від будь-якої іншої частини процесу до цього часу, цей крок реалізується "кінцевим-розробником" для кожної сторінки, яка будується.

Зазвичай, контролер повертає об'єкт Response. Якщо це так, то робота ядра вже майже завершена! В такому випадку, наступний крок - подія kernel.response .

Але якщо контролер повертає будь-що, окрім Response, то ядру належить зробити ще трохи роботи - kernel.view (так як кінцева ціль завжди - згенерувати об'єкт Response).

Note

Контролер має повернути щось. Якщо контролер повертає null, то негайно буде викликано виключення.

6) Подія kernel.view

Типові цілі: Перетворити зворотнє значення не-Response з контролеру в Response

Інформаційна таблиця подій ядра

Якщо контролер не повертає об'єкт Response, то ядро запускає іншу подію - kernel.view. Робота слухача цієї події - повернути значення контролеру (наприклад, масив даних або об'єкт), щоб створити Response.

Це може бути корисно, якщо ви хочете використовувати шар "перегляду": замість повернення Response з контролера, ви можете повертати дані, які представляють сторінку. Слухач цієї події потім може використовувати ці дані, щоб створити Response в правильному форматі (наприклад, HTML, JSON, та ін.).

На цьому етапі, якщо жоден слухач не встановив у події відповідь, викликається виключення: або контролер, або один зі слухачів перегляду має завжди повертати Response.

Note

При встановелнні відповіді для події kernel.view, розсповсюдження зупиняється. Це означає, що слухачі з більш низьким пріоритетм не будуть виконані.

Всередині фреймворку Symfony не існує слухача за замовчуванням для події kernel.view. Однак, SensioFrameworkExtraBundle додає слухача до події. Якщо ваш контролер повертає масив, і ви розміщуєте анотацію @Template над контролером, тоді цей слухач відображає шаблон, передає масив, який ви повернули з вашого контролера в цей шаблон, а потім створює Response, що містить зворотній зміст з цього шаблону.

Крім того, популярний суспільний пакет FOSRestBundle реалізує слухача цієї події, який має надати вам великий шар перегляду, здатний використовувати єдиний контролер для повернення множини різноманітних за типом змісту відповідей (наприклад, HTML, JSON, XML та ін.).

7) Подія kernel.response

Типові цілі: Змінити об'єкт Response прямо перед його відправленням

Інформаційна таблиця подій ядра

Кінцевою метою ядра є перетворення Request в Response. Response може бути створений на весь час події kernel.request , повернено з контролеру , або повернено одним зі слухачів події kernel.view .

Незалежно від того, хто створює Response, інша подія - kernel.response, запускається одразу після цього. Типовий слухач цієї події змінить об'єкт Response якимось чином, наприкла, змінить заголовки, додасть куки, або навіть змінить зміст самого Response (наприклад, впровадивши JavaScript до кінця тегу </body> HTML-відповіді).

Після цього, як оголошено цю подію, фінальний об'єкт Response повертається з handle(). У найчастіших випадках застосування, після цього ви викликаєте метод send(), який надсилає заголовки та відображує зміст Response.

Існує декілька дрібних слухачів всередині фреймворку Symfony, і більшість з них якимось чином змінюють відповідь. Наприклад, WebDebugToolbarListener впроваджує деякий JavaScript знизу вашої сторінки в оточенні dev, що викликає відображення панелі інструментів веб-налагодження. Інший слухач - ContextListener, серіалізує інформацію поточного користувача в сесію, щоб її можна було завантажити повторно при наступному запиті.

8) Подія kernel.terminate

Типові цілі: Виконати якісь "важкі" дії після відправки відповіді користувачу

Інформаційна таблиця подій ядра

Фінальною подією процесу HttpKernel є kernel.terminate і вона унікальнка, так як відбувається після методу HttpKernel::handle(), і після того, як відповідь надіслана користувачу. Згадайте з прикладів вище, в такому випадку код, що використовує ядро, закінчується так:

1
2
3
4
5
// відправляє заголовки та відображує зміст
$response->send();

// оголошує подію kernel.terminate
$kernel->terminate($request, $response);

Як ви бачите, викликавши $kernel->terminate після відправки відповіді, ви запустите подію kernel.terminate, де ви зможете виконати деякі дії, які ви відкладали, щоб повернути відповідь клієнту максимально швидко (наприклад, відправка електронних листів).

Caution

Внутрішньо, HttpKernel використовує PHP-функцію fastcgi_finish_request. Це означає, що в цей момент, тільки API сервер PHP FPM може відправляти відповідь клієнту, в той час як процес PHP серверу все ще виконує якісь завдання. З усіма іншими API серверу, слухачі kernel.terminate всеодно виконуються, але відповідь не відправляється клієнту, поки вони всі не будуть виконані.

Note

Використання події kernel.terminate необов'язкове, і має бути викликане лише якщо ваше ядро реалізує TerminableInterface.

Обробка виключень: подія kernel.exception

Типові цілі: Обробити якесь виключення та створити відповідний Response для повернення виключенню

Інформаційна таблиця подій ядра

Якщо в якийсь момент всередині HttpKernel::handle() викликається виключення, то оголошується інша подія - kernel.exception. Внутрішньо, тіло функції handle() обгорнуто в блок "спробуй спіймай". Коли викликається виключення, оголошується подія kernel.exception, щоб ваша система могла якось відповісти на виключення.

Кожному слухачу цієї події передається об'єкт ExceptionEvent, який ви можете використати для доступу до початкового виключення через метод getThrowable(). Типовий слухач цієї події перевірить наявність певного типу виключень, та створить відповідну помилку Response.

Наприклад, щоб згенерувати сторінку 404, ви можете викликати спеціальний тип виключення, а потім додати слухача цієї події, який виглядає як виключення, та створює і повертає 404 Response. Насправді, компонент HttpKernel надається з ErrorListener, який, якщо ви вирішите його використовувати, зробить це і багато іншого за замовчуванням (див. виноску нижче, щоб дізнатися більше).

Note

При встановленні відповіді для події kernel.exception, розповсюдження зупиняється. Це означає, що слухачі з більш низьким пріоритетом не будуть виконані.

Існує два основних слухача kernel.exception при використанні фреймворку Symfony.

ErrorListener в HttpKernel

Перший постачається базово в компоненті HttpKernel та називається ErrorListener. Слухач має декілька цілей:

 1. Викликане виключення перетворюється в об'єкт FlattenException, який містить інформацію про запит, яку можна відобразити та серіалізувати (впорядкувати).
 2. Якщо оригінальне виключення реалізує HttpExceptionInterface, то у виключенні викликаються getStatusCode() та getHeaders(), які використовуються для наповнення заголовків та статус-кодів об'єкту FlattenException. Ідея полягає в тому, що вони використовуються в наступному кроці при створенні фінальної відповіді. Якщо ви хочете встановити користувацькі HTTP-заголовки, ви завжди можете використовувати метод setHeaders() у виключеннях, що походять від класу HttpException.
 3. Якщо початкове виключення реалізує RequestExceptionInterface, то статус-код об'єкту FlattenException наповнюється 400 та не змінюються ніякі інші заголовки.
 4. Контролер виконується і йому передається спрощене виключення. Точний контролер для відображення передається у вигляді аргументу конструктору цьому слухачу. Цей контролер поверне фінальний Response для цієї сторінки помилки.

ExceptionListener в компоненті Безпека

Інший важливий слухач - ExceptionListener. Ціль цього слухача - обробити виключення безпеки, та, коли це правильно, допомогти користувачу пройти аутентифікацію (наприклад, перенаправити на сторінку входу).

Створення слухача подій

Як ви бачили, ви можете створювати та приєднувати слухачів подій до будь-яких подій, що оголошені під час циклу HttpKernel::handle(). Зазвичай слухач - це PHP-клас з методом, що виконується, але він може бути чим завгодно. Щоб дізнатися більше про створення та приєднання слухачів подій, див. Компонент EventDispatcher.

Ім'я кожної події "ядра" визначається у вигляді константи в класі KernelEvents. Крім того, кожному слухачу подій передається один аргумент, який є підкласом KernelEvent. Цей об'єкт містить інформацію про поточний стан системи, і кожна подія має свій власний об'єкт події:

Повний робочий приклад

При використанні компонента HttpKernel, ви можете приєднувати будь-яких слухачів до базових подій, використовувати будь-який розпізнавач контролеру, який реалізує ControllerResolverInterface та використовувати будь-який розпізнавач аргументів, який реалізує ArgumentResolverInterface. Однак, компонент HttpKernel постачається з деякими вбудованими слухачами та всім іншим, що може бути використано для створення робочого прикладу:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\HttpKernel\Controller\ArgumentResolver;
use Symfony\Component\HttpKernel\Controller\ControllerResolver;
use Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener;
use Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel;
use Symfony\Component\Routing\Matcher\UrlMatcher;
use Symfony\Component\Routing\RequestContext;
use Symfony\Component\Routing\Route;
use Symfony\Component\Routing\RouteCollection;

$routes = new RouteCollection();
$routes->add('hello', new Route('/hello/{name}', [
  '_controller' => function (Request $request) {
    return new Response(
      sprintf("Hello %s", $request->get('name'))
    );
  }]
));

$request = Request::createFromGlobals();

$matcher = new UrlMatcher($routes, new RequestContext());

$dispatcher = new EventDispatcher();
$dispatcher->addSubscriber(new RouterListener($matcher, new RequestStack()));

$controllerResolver = new ControllerResolver();
$argumentResolver = new ArgumentResolver();

$kernel = new HttpKernel($dispatcher, $controllerResolver, new RequestStack(), $argumentResolver);

$response = $kernel->handle($request);
$response->send();

$kernel->terminate($request, $response);

Підзапити

На додаток до "головного" запиту, який відправляється в HttpKernel::handle(), ви можете також відправити так званий "підзапит". Підзапит виглядає та поводить себе так само, як будь-який інший запит, але зазвичай служить для відображення однієї маленької частини сторінки замість цілої. Ви частіше за все будете робити підзапити з вашого контролеру (або, можливо, з шаблону, який відображається вашим контролером).

Щоб виконати підзапит, використовуйте HttpKernel::handle(), але змініть другий аргумент наступним чином:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernelInterface;

// ...

// створити якийсь інший запит вручну, як це необхідно
$request = new Request();
// наприклад, встановити its _controller вручну
$request->attributes->set('_controller', '...');

$response = $kernel->handle($request, HttpKernelInterface::SUB_REQUEST);
// зробити щось з відповіддю

Це створює це один повний цикл запит-відповідь, де новий Request перетворюється в Response. Єдина відміннсть внутрішньо в тому, що деякі слухачі (наприклад, безпеке) можуть діяти лише в головному запиті. Кожному слухачу передається деякий підклас KernelEvent, метод метод isMainRequest() якого може бути використаний для перевірки, чи є поточний запит "головним" або "під-" запитом.

Наприклад, слухач, якому необхідно діяти лише по головному запиту, може виглядати так:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
use Symfony\Component\HttpKernel\Event\RequestEvent;
// ...

public function onKernelRequest(RequestEvent $event)
{
  if (!$event->isMainRequest()) {
    return;
  }

  // ...
}

Розташування джерел

Компонент HttpKernel відповідає за механізм пакету, що використовується в додатках Symfony. Ключова функція пакетів полягає в тому, що вони дозволяють перевизначати будь-яке джерело, що використовується додатком (файли конфігурації, шаблони, контролери, файли перекладів та ін.).

Цей механізм перевизначення працює, так як на джерела посилаються не по їх фізичному шляху, а по логічному. Наприклад, на файл services.xml, що зберігається в каталозі Resources/config/ пакету за іменем FooBundle, посилаються так: @FooBundle/Resources/config/services.xml. Цей логічний шлях буде працювати, коли застосунок перевизначить цей файл, і навіть якщо ви зміните каталог FooBundle.

Компонент HttpKernel надає метод під назвою locateResource(), який може бути використаний для перетворення логічних шляхів у фізичні:

1
$path = $kernel->locateResource('@FooBundle/Resources/config/services.xml');