Використання параметрів у класі впровадження залежностей

Дата оновлення перекладу 2022-11-18

Використання параметрів у класі впровадження залежностей

Ви вже бачили, як використовувати параметри конфігурації у сервіс-контейнерах Symfony . Існують спеціальні випадки, коли, наприклад, ви хочете використати параметр %kernel.debug%, щоб змусити ваш пакет увійти у режим налагодження. Для такого випадку потрібно зробити більше роботи, щоб змусити систему зрозуміти значення параметра. За замовчуванням, ваш параметр %kernel.debug% буде сприйнятий як звичайний рядок. Розгляньте наступний приклад:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// inside Configuration class
$rootNode
  ->children()
    ->booleanNode('logging')->defaultValue('%kernel.debug%')->end()
    // ...
  ->end()
;

// всередині класу Розширення
$config = $this->processConfiguration($configuration, $configs);
var_dump($config['logging']);

Теперь, рассмотрите результаты внимательнее, чтобы увидеть это:

 • YAML
 • XML
 • PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
my_bundle:
  logging: true
  # true, як очікується

my_bundle:
  logging: '%kernel.debug%'
  # true/false (залежить від 2го параметра Kernel),
  # як очікується, так як %kernel.debug% всередині конфігурації
  # оцінюється перед тим, як передається розширенню

my_bundle: ~
# передає рядок "%kernel.debug%".
# Який завжди вважається true.
# Конфігуратор не знає нічого про те, що
# "%kernel.debug%" - це параметр.

Щоб підтримати такий приклад використання, клас Configuration повинен бути впроваджений з цим параметром через розширення, як продемонстровано далі:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
namespace App\DependencyInjection;

use Symfony\Component\Config\Definition\Builder\TreeBuilder;
use Symfony\Component\Config\Definition\ConfigurationInterface;

class Configuration implements ConfigurationInterface
{
  private $debug;

  public function __construct($debug)
  {
    $this->debug = (bool) $debug;
  }

  public function getConfigTreeBuilder()
  {
    $treeBuilder = new TreeBuilder();
    $rootNode = $treeBuilder->root('my_bundle');

    $rootNode
      ->children()
        // ...
        ->booleanNode('logging')->defaultValue($this->debug)->end()
        // ...
      ->end()
    ;

    return $treeBuilder;
  }
}

І встановіть його у конструкторі Configuration через клас Extension:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
namespace App\DependencyInjection;

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder;
use Symfony\Component\HttpKernel\DependencyInjection\Extension;

class AppExtension extends Extension
{
  // ...

  public function getConfiguration(array $config, ContainerBuilder $container)
  {
    return new Configuration($container->getParameter('kernel.debug'));
  }
}

Tip

Існують екзепмляри використання %kernel.debug% у рамках класу Configurator, наприклад, в TwigBundle. Однак це так, тому що значення параметра за замовчуванням встановлюється класом Розширення.