Як відправляти чат-повідомлення

Дата оновлення перекладу 2022-12-15

Як відправляти чат-повідомлення

Клас ChatterInterface дозволяє вам відправляти повідомлення у сервіси чатів, так як Slack або Телеграм:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
// src/Controller/CheckoutController.php
namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\Notifier\ChatterInterface;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

class CheckoutController extends AbstractController
{
  #[Route('/checkout/thankyou')]
  public function thankyou(ChatterInterface $chatter)
  {
    $message = (new ChatMessage('You got a new invoice for 15 EUR.'))
      // якщо не вказано чітко, повідомлення відправиться через
      // транспорт за замовчуванням (перший у налаштуваннях)
      ->transport('slack');

    $sentMessage = $chatter->send($message);

    // ...
  }
}

Метод send() відправляє сповіщення та повертає змінну типу SentMessage, яка надає таку інформацію як ID повідомлення та зміст відправленого повідомлення.

See also

Прочитайте посібник з Notifier , щоб дізнатися як налаштувати різні транспорти.

Додавання взаємодій у Slack-повідомлення

При відправленні Slack-повідомлення ви можете використовувати SlackOptions для додавання інтеактивних налаштувань під назвою Блокові елементи:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackActionsBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackImageBlockElement;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('Contribute To Symfony');

// Створити блок дій Slack та додати якісь кнопки
$contributeToSymfonyBlocks = (new SlackActionsBlock())
  ->button(
    'Improve Documentation',
    'https://symfony.com/doc/current/contributing/documentation/standards.html',
    'primary'
  )
  ->button(
    'Report bugs',
    'https://symfony.com/doc/current/contributing/code/bugs.html',
    'danger'
  );

$slackOptions = (new SlackOptions())
  ->block((new SlackSectionBlock())
    ->text('The Symfony Community')
    ->accessory(
      new SlackImageBlockElement(
        'https://symfony.com/favicons/apple-touch-icon.png',
        'Symfony'
      )
    )
  )
  ->block(new SlackDividerBlock())
  ->block($contributeToSymfonyBlocks);

// Додайте налаштування у чат-повідомлення та відправте його
$chatMessage->options($slackOptions);

$chatter->send($chatMessage);

Додавання полів та значень у Slack-повідомлення

Щоб додати поля та значення у ваше повідомлення, ви можете використати метод SlackSectionBlock::field():

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('Symfony Feature');

$options = (new SlackOptions())
  ->block((new SlackSectionBlock())->text('My message'))
  ->block(new SlackDividerBlock())
  ->block(
    (new SlackSectionBlock())
      ->field('*Max Rating*')
      ->field('5.0')
      ->field('*Min Rating*')
      ->field('1.0')
  );

// Додати користувацькі опції до чат-повідомлення та відправити повідомлення
$chatMessage->options($options);

$chatter->send($chatMessage);

Результат виглядатиме якось так:

Додавання заголовку у Slack-повідомлення

Щоб додати заголовок до вашого повідомлення, використайте клас SlackHeaderBlock:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackHeaderBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('Symfony Feature');

$options = (new SlackOptions())
  ->block((new SlackHeaderBlock('My Header')))
  ->block((new SlackSectionBlock())->text('My message'))
  ->block(new SlackDividerBlock())
  ->block(
    (new SlackSectionBlock())
      ->field('*Max Rating*')
      ->field('5.0')
      ->field('*Min Rating*')
      ->field('1.0')
  );

// Додати користувацькі опції до чат-повідомлення та відправити повідомлення
$chatMessage->options($options);

$chatter->send($chatMessage);

Результат виглядатиме якось так:

Додавання футера у Slack-повідомлення

Щоб додати футер у ваше повідомлення, використайте клас SlackContextBlock:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackContextBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('Symfony Feature');

$contextBlock = (new SlackContextBlock())
  ->text('My Context')
  ->image('https://symfony.com/logos/symfony_white_03.png', 'Symfony Logo')
;

$options = (new SlackOptions())
  ->block((new SlackSectionBlock())->text('My message'))
  ->block(new SlackDividerBlock())
  ->block(
    (new SlackSectionBlock())
      ->field('*Max Rating*')
      ->field('5.0')
      ->field('*Min Rating*')
      ->field('1.0')
  )
  ->block($contextBlock)
;

$chatter->send($chatMessage);

Результат виглядатиме якось так:

Відправка Slack-повідомлення в якості відповіді

Щоб відправити ваше slack-повідомлення в якості відповіді у гілці, використайте метод SlackOptions::threadTs():

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('Symfony Feature');

$options = (new SlackOptions())
  ->block((new SlackSectionBlock())->text('My reply'))
  ->threadTs('1621592155.003100')
;

// Додати користувацькі опції до чат-повідомлення та відправити повідомлення
$chatMessage->options($options);

$chatter->send($chatMessage);

Результат виглядатиме якось так:

Додавання взаємодій у Discord-повідомлення

З Discord-повідомленням ви можете використати клас DiscordOptions, щоб додати деякі інтерактивні опції під назвою елементи embed:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Discord\DiscordOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Discord\Embeds\DiscordEmbed;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Discord\Embeds\DiscordFieldEmbedObject;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Discord\Embeds\DiscordFooterEmbedObject;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Discord\Embeds\DiscordMediaEmbedObject;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('');

// Створити Discord Embed
$discordOptions = (new DiscordOptions())
  ->username('connor bot')
  ->addEmbed((new DiscordEmbed())
    ->color(2021216)
    ->title('New song added!')
    ->thumbnail((new DiscordMediaEmbedObject())
    ->url('https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2735eb27502aa5cb1b4c9db426b'))
    ->addField((new DiscordFieldEmbedObject())
      ->name('Track')
      ->value('[Common Ground](https://open.spotify.com/track/36TYfGWUhIRlVjM8TxGUK6)')
      ->inline(true)
    )
    ->addField((new DiscordFieldEmbedObject())
      ->name('Artist')
      ->value('Alasdair Fraser')
      ->inline(true)
    )
    ->addField((new DiscordFieldEmbedObject())
      ->name('Album')
      ->value('Dawn Dance')
      ->inline(true)
    )
    ->footer((new DiscordFooterEmbedObject())
      ->text('Added ...')
      ->iconUrl('https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Spotify_logo_without_text.svg/200px-Spotify_logo_without_text.svg.png')
    )
  )
;

// Додати користувацькі опції до чат-повідомлення та відправити повідомлення
$chatMessage->options($discordOptions);

$chatter->send($chatMessage);

Додавання взаємодій у Телеграм-повідомлення

З Телеграм-повідомленням ви можете використати клас TelegramOptions, щоб додати опції повідомлення:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Telegram\Reply\Markup\Button\InlineKeyboardButton;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Telegram\Reply\Markup\InlineKeyboardMarkup;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Telegram\TelegramOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('');

// Створити опції Телеграм
$telegramOptions = (new TelegramOptions())
  ->chatId('@symfonynotifierdev')
  ->parseMode('MarkdownV2')
  ->disableWebPagePreview(true)
  ->disableNotification(true)
  ->replyMarkup((new InlineKeyboardMarkup())
    ->inlineKeyboard([
      (new InlineKeyboardButton('Visit symfony.com'))
        ->url('https://symfony.com/'),
    ])
  );

// Додати користувацькі опції до чат-повідомлення та відправити повідомлення
$chatMessage->options($telegramOptions);

$chatter->send($chatMessage);

Оновлення Telegram-повідомлень

6.2

Метод TelegramOptions::edit() було представлено в Symfony 6.2.

При роботі з інтерактивними кнопками зворотного виклику, ви можете використати TelegramOptions, щоб послатися на попереднє повідомлення для редагування:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Telegram\Reply\Markup\Button\InlineKeyboardButton;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Telegram\Reply\Markup\InlineKeyboardMarkup;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Telegram\TelegramOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('Are you really sure?');
$telegramOptions = (new TelegramOptions())
  ->chatId($chatId)
  ->edit($messageId) // extracted from callback payload or SentMessage
  ->replyMarkup((new InlineKeyboardMarkup())
    ->inlineKeyboard([
      (new InlineKeyboardButton('Absolutely'))->callbackData('yes'),
    ])
  );

Додавання тексту у повідомлення Microsoft Teams

З Microsoft Teams ви можете використати клас ChatMessage:

1
2
3
4
5
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\MicrosoftTeamsTransport;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = (new ChatMessage('Contribute To Symfony'))->transport('microsoftteams');
$chatter->send($chatMessage);

Результат виглядатиме якось так:

Додавання взаємодій у повідомлення Microsoft Teams

З повідомленням Microsoft Teams ви можете використати клас MicrosoftTeamsOptions, щоб додати опції MessageCard:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\Action\ActionCard;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\Action\HttpPostAction;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\Action\Input\DateInput;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\Action\Input\TextInput;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\MicrosoftTeamsOptions;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\MicrosoftTeamsTransport;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\Section\Field\Fact;
use Symfony\Component\Notifier\Bridge\MicrosoftTeams\Section\Section;
use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;

$chatMessage = new ChatMessage('');

// Елементи дії
$input = new TextInput();
$input->id('input_title');
$input->isMultiline(true)->maxLength(5)->title('In a few words, why would you like to participate?');

$inputDate = new DateInput();
$inputDate->title('Proposed date')->id('input_date');

// Створити Microsoft Teams MessageCard
$microsoftTeamsOptions = (new MicrosoftTeamsOptions())
  ->title('Symfony Online Meeting')
  ->text('Symfony Online Meeting are the events where the best developers meet to share experiences...')
  ->summary('Summary')
  ->themeColor('#F4D35E')
  ->section((new Section())
    ->title('Talk about Symfony 5.3 - would you like to join? Please give a shout!')
    ->fact((new Fact())
      ->name('Presenter')
      ->value('Fabien Potencier')
    )
    ->fact((new Fact())
      ->name('Speaker')
      ->value('Patricia Smith')
    )
    ->fact((new Fact())
      ->name('Duration')
      ->value('90 min')
    )
    ->fact((new Fact())
      ->name('Date')
      ->value('TBA')
    )
  )
  ->action((new ActionCard())
    ->name('ActionCard')
    ->input($input)
    ->input($inputDate)
    ->action((new HttpPostAction())
      ->name('Add comment')
      ->target('http://target')
    )
  )
;

// Додати користувацькі опції до чат-повідомлення та відправити повідомлення
$chatMessage->options($microsoftTeamsOptions);
$chatter->send($chatMessage);

Результат виглядатиме якось так: