Довідник конфігурації Doctrine (DoctrineBundle)

Дата оновлення перекладу 2022-12-16

Довідник конфігурації Doctrine (DoctrineBundle)

DoctrineBundle інтегрує як DBAL, так і проекти Doctrine ORM у додатки Symfony. Всі ці опції конфігуруються під ключем doctrine у конфігурації вашого додатку.

1
2
3
4
5
# відображає значення конфігурації за замовчуванням, визначені Symfony
$ php bin/console config:dump-reference doctrine

# відображає реальні значення конфігурації, які використовуються вашим додатком
$ php bin/console debug:config doctrine

Note

При використанні XML, ви маєте використовувати простір імен http://symfony.com/schema/dic/doctrine, а пов'язана схема XSD доступна тут: https://symfony.com/schema/dic/doctrine/doctrine-1.0.xsd

Конфігурація Doctrine DBAL

DoctrineBundle підтримує всі параметри, які приймають драйвери Doctrine за замовчуванням, конвертовані у стандарти іменування XML або YAML, які впроваджує Symfony. Див. документацію DBAL, щоб дізнатися більше. Наступний блок демонструє усі можливі ключі конфігурації:

 • YAML
 • XML
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
doctrine:
  dbal:
    dbname:        database
    host:         localhost
    port:         1234
    user:         user
    password:       secret
    driver:        pdo_mysql
    # якщо вказана опція url, вона перевизначить конфігурацію вище
    url:         mysql://db_user:db_password@127.0.0.1:3306/db_name
    # опція DBAL driverClass
    driver_class:     App\DBAL\MyDatabaseDriver
    # оцпія DBAL driverOptions
    options:
      foo: bar
    path:         '%kernel.project_dir%/var/data/data.sqlite'
    memory:        true
    unix_socket:     /tmp/mysql.sock
    # опція DBAL wrapperClass
    wrapper_class:    App\DBAL\MyConnectionWrapper
    charset:       UTF8
    logging:       '%kernel.debug%'
    platform_service:   App\DBAL\MyDatabasePlatformService
    server_version:    '5.7'
    mapping_types:
      enum: string
    types:
      custom: App\DBAL\MyCustomType

Note

Опція server_version була додана в Doctrine DBAL 2.5, який використовується DoctrineBundle 1.3. Значення цієї опції має співпадати з вашою версією серверу DB (використайте команду postgres -V або psql -V, щоб знайти вашу версію PostgreSQL, та mysql -V, щоб отримати вашу версію MySQL).

Якщо у вас база даних MariaDB, ви маєте додати до значення server_version префікс mariadb- (наприклад, server_version: mariadb-10.4.14).

Завжди поміщайте версії серверу у лапки, щоб аналізувати його як рядок, а не як число з плаваючою комою. Інакше проблеми представлення числа з плаваючою комою можуть зробити так, що ваша версія буде вважатися іншим числом (наприклад, 5.7 буде округлено як 5.6999999999999996447286321199499070644378662109375).

Якщо ви не визначили цю опцію і ви ще не створили вашу базу даних, то ви можете отримати помилки PDOException, так як Doctrine буде намагатися вгадати версію серверу бази даних автоматично, а вона не доступна.

Якщо ви хочете сконфгурувати декілька з'єднань в YAML, помістіть їх під ключем connections і дайте їм унікальні імена:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
doctrine:
  dbal:
    default_connection:    default
    connections:
      default:
        dbname:      Symfony
        user:       root
        password:     null
        host:       localhost
        server_version:  5.6
      customer:
        dbname:      customer
        user:       root
        password:     null
        host:       localhost
        server_version:  5.7

Сервіс database_connection завжди посилається на з'єднання за замовчуванням, яке є першим визначеним або сконфігурованим через параметр default_connection.

Кожне з'єднання також доступне через сервіс doctrine.dbal.[name]_connection, де [name] - це ім'я з'єднання. У контролері, ви можете отримати доступ до нього напряму, використовуючи метод getConnection() та ім'я з'єднання:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
// src/Controller/SomeController.php
use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;

class SomeController
{
  public function someMethod(ManagerRegistry $doctrine)
  {
    $connection = $doctrine->getConnection('customer');
    $result = $connection->fetchAll('SELECT name FROM customer');

    // ...
  }
}

Конфігурація Doctrine ORM

Наступний приклад конфігурації відображає всі значення конфігурації за замовчуванням, які дозволяє ORM:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
doctrine:
  orm:
    auto_mapping: true
    # стандартний розподіл перевизначає це як true при налагодженні, і як false в інших випадках
    auto_generate_proxy_classes: false
    proxy_namespace: Proxies
    proxy_dir: '%kernel.cache_dir%/doctrine/orm/Proxies'
    default_entity_manager: default
    metadata_cache_driver: array
    query_cache_driver: array
    result_cache_driver: array

Існує багато інших опцій конфігурації, які ви можете використати для перезапису визначених класів, але вони потрібні лише для дуже просунутих випадків використання.

Скорочений синтаксис конфігурації

Коли ви використовуєте лише одного менеджера сутностей, всі доступні опції конфігурації можуть бути розміщені прямо під рівнем конфігурації doctrine.orm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
doctrine:
  orm:
    # ...
    query_cache_driver:
      # ...
    metadata_cache_driver:
      # ...
    result_cache_driver:
      # ...
    connection: ~
    class_metadata_factory_name: Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory
    default_repository_class: Doctrine\ORM\EntityRepository
    auto_mapping: false
    hydrators:
      # ...
    mappings:
      # ...
    dql:
      # ...
    filters:
      # ...

Ця скорочена версія часто використовується в інших розділах документації. Пам'ятайте, що ви не можете використовувати обидва синтаксиса одночасно.

Кешування драйверів

Використайте будь-який з існуючих пулів Кешу Symfony або визначте нові пули, щоб кешувати кожний з елементів Doctrine ORM (запити, результати та ін.):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
# config/packages/prod/doctrine.yaml
framework:
  cache:
    pools:
      doctrine.result_cache_pool:
        adapter: cache.app
      doctrine.system_cache_pool:
        adapter: cache.system

doctrine:
  orm:
    # ...
    metadata_cache_driver:
      type: pool
      pool: doctrine.system_cache_pool
    query_cache_driver:
      type: pool
      pool: doctrine.system_cache_pool
    result_cache_driver:
      type: pool
      pool: doctrine.result_cache_pool

    # на додаток до пулів Кешу Symfony, ви можете також використати
    # опцію 'type: service', щоб використати будь-який сервіс як кеш
    query_cache_driver:
      type: service
      id: App\ORM\MyCacheService

Конфігурація відображення

Чітке визначення всіх відображених сутностей - це єдина потрібна конфігурація для ORM, і є декілька опцій конфігурації, які ви можете контролювати. Існують наступні опції конфігурації для відображення:

type

Одна з annotation (для PHP-анотацій; це значення за замовчуванням), attribute (для PHP-атрибутів), xml, yml, php або staticphp. Вказує, який тип метаданих використовує ваше відображення.

Див. Драйвери метаданих Doctrine, щоб дізнатися більше про цю опцію.

dir

Абсолютний шлях до відображення або файлам сутностей (в залежності від драйверу).

prefix

Загальний префікс простору імен, який мають всі сутності відображення. Цей префікс не має конфліктувати з префіксами інших визначених відображень, інакше деякі з ваших сутностей не зможуть бути знайдені Doctrine.

alias

Doctrine надає простіший спосіб написання додаткових імен для сутностей простору імен, коротщі імена для використання з запитами DQL або для доступу до Сховища.

is_bundle

Ця опція за замовчуванням false і вважається опцією наслідування. Вона була корисною лише в попередніх версіях Symfony, коли було рекомендовано використовувати пакети для організації коду додатку.

Користувацькі сутності відображення в пакеті

Функція Doctrine auto_mapping завантажує конфігурацію анотації з каталогу Entity/ кожного пакету та шукає інші формати (наприклад, YAML, XML) у каталозі Resources/config/doctrine.

Якщо ви зберігаєте метадані десь ще у вашому пакеті, то ви можете визначити ваше власне відображення, де ви скажете Doctrine, де саме шукати, разом з деякою іншою конфігурацією.

Якщо ви використовуєте конфігурацію auto_mapping, то вам просто треба перезаписати потрібні вам конфігурації. В цьому випадку важливо, щоб ключ конфігурацій відображення співпадав з іменем пакету.

Наприклад, уявіть, що ви вирішили зберігати вашу конфігурацію XML для сутностей AppBundle в каталозі @AppBundle/SomeResources/config/doctrine:

 • YAML
 • XML
 • PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
doctrine:
  # ...
  orm:
    # ...
    auto_mapping: true
    mappings:
      # ...
      AppBundle:
        type: xml
        dir: SomeResources/config/doctrine

Відображення сутностей поза пакетом

Наприклад, наступний код шукає класи сутності в просторі імен Entity у каталозі src/Entity і надає їм додаткове ім'я App (щоб ви могли писати речі на кшталт App:Post):

 • YAML
 • XML
 • PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
doctrine:
    # ...
    orm:
      # ...
      mappings:
        # ...
        SomeEntityNamespace:
          type: annotation
          dir: '%kernel.project_dir%/src/Entity'
          is_bundle: false
          prefix: App\Entity
          alias: App

Визначення формату конфігурації відображення

Якщо type конфігурації пакету не встановлено, то DoctrineBundle буде намагатися визначити правильний формат конфігурації відображення для пакету.

DoctrineBundle шукатиме файли, які співпадають з *.orm.[FORMAT] (наприклад, Post.orm.yaml) у сконфігурованому dir вашего відображення (якщо ви відображаєте пакет, то dir відносний до каталогу пакету).

Пакет шукає файли (в цьому порядку) XML, YAML і PHP. Використовуючи функцію auto_mapping, кожний пакет може мати лише один формат конфігурації. Пакет зупиниться як тільки знайде його.

Якщо визначити формат конфігурації для пакету було неможливо, то DoctrineBundle перевірить наявність папки Entity у кореневому каталозі пакету. Якщо папка не існує, Doctrine використовуватиме драйвер анотацій.

Значення Dir за замовчуванням

Якщо dir не вказано, тоді його значення за замовчуванням залежить від того, який драйвер конфігурації використовується. Для драйверів, що покладаються на PHP-файли (анотація, staticphp), він буде [Bundle]/Entity. Для драйверів, що використовують файли конфігурації (XML, YAML, ...), він буде [Bundle]/Resources/config/doctrine.

Якщо конфігурація dir встановлена, а конфігурація is_bundle - true, то DoctrineBundle додасть до конфігурації dir префікс у вигляді шляху пакету.