Поле DateType

Дата оновлення перекладу 2023-09-25

Поле DateType

Поле, яке дозволяє користувачу змінювати інформацію про дату через багато різних HTML-елементів.

Це поле може бути відображено багатьма різними способами через опцію widget, і може розуміти декілька різних форматів введення через опцію input.

???????? ??? ????? ???? ???? DateTime, ??????, ?????? ???? ??? ??????? (???. ????? input
?????????????? ?? ???? ???????? ???? ??? ??? ???? ??????
???????????? ???????????? ?? ????????????? ???? ?????, ??????? ??????? ????.
??????????? ???????????? ???????????? ???????? {{ value }} ?????????.
???????????? ??? FormType
???? DateType

Дата оновлення перекладу 2022-12-21

Tip

Повний список опцій, визначених та успадкованих цим типом форми, доступний шляхом виконання цієї команди у вашому додатку:

1
2
# замініть 'FooType' імʼям класу вашого типу форми
$ php bin/console debug:form FooType

Базове застосування

Цей тип поля має високу конфігурованість, але легкий у використанні. Найважливішими опціями є input та widget.

Уявіть, що у вас є поле publishedAt, основні дані якого - об'єкт DateTime. Наступне конфігурує тип date для цього поля, як три різних поля вибору:

1
2
3
4
5
6
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\DateType;
// ...

$builder->add('publishedAt', DateType::class, [
  'widget' => 'choice',
]);

Якщо ваші основні дані - не об'єкт DateTime (а, наприклад, мітка часу unix або об'єкт DateTimeImmutable), сконфігуруйте опцію input:

1
2
3
4
$builder->add('publishedAt', DateType::class, [
  'widget' => 'choice',
  'input' => 'datetime_immutable'
]);

Відображення одного текстового поля HTML5

Для кращого досвіду використання, ви можете захотіти відобразити одне текстове поле та використати якийсь "визначник дати", щоб допомогти вашому користувачу заповнити у правильному форматі. Щоб зробити це, використайте віджет single_text:

1
2
3
4
5
6
7
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\DateType;
// ...

$builder->add('publishedAt', DateType::class, [
  // відображає його як одне текстове поле
  'widget' => 'single_text',
]);

Це відобразиться у вигляді поля HTML5 input type="date", що означає, що деякі, але не всі, браузери додаватимуть до поля зручну функціональність визначника дати. Якщо ви хочете бути абсолютно впевнені, що кожний користувач має працюючий визначник дати, використовуйте зовнішню бібліотеку JavaScript.

Наприклад, уявіть, що ви хочете використати бібліотеку Bootstrap Datepicker. Для початку, зробіть наступні зміни:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\DateType;
// ...

$builder->add('publishedAt', DateType::class, [
  'widget' => 'single_text',

  // запобігає його відображенню як type="date", щоб уникнути визначників дати HTML5
  'html5' => false,

  // додає клас, який може бути обрано в JavaScript
  'attr' => ['class' => 'js-datepicker'],
]);

Далі додайте наступний код JavaScript у ваш шаблон, щоб ініціалізувати виборця дати:

1
2
3
4
5
6
7
8
<script>
  $(document).ready(function() {
    // вам може знадобитися змінити цей код, якщо ви не використовуєте Bootstrap Datepicker
    $('.js-datepicker').datepicker({
      format: 'yyyy-mm-dd'
    });
  });
</script>

Цей ключ format повідомляє визначнику дати, щоб він використовував формат дати, який очікує Symfony. Це може бути непросто: якщо визначник дати сконфігурований неправильно, то Symfony не зрозуміє форму і видасть помилку валідації. Ви також можете сконфігурувати формат, який буде очікуватися Symfony, через опцію format.

Caution

Рядок, який використовується визначником дати JavaScript для опису його формату (наприклад, yyyy-mm-dd) може не співпадати з рядком, який використовує Symfony (наприклад, yyyy-MM-dd). Це тому, що різні бібліотеки використовують різні правила форматування, щоб описати формат дати. Майте це на увазі - зробити так, щоб формати дійсно співпадали, може бути дуже непросто!

Опції поля

days

тип: array по умолчанию: от 1 до 31

Список дней, доступных в типе поля день. Эта опция применима только тогда когда опция widget установлена, как choice:

1
'days' => range(1,31)

placeholder

тип: string | array

Якщо ваша опція віджета встановлена як choice, то це поле буде представлено, як серію полів вибору select. Коли значення заповнювача - рядок, він буде використаний як пусте значення всіх полів вибору:

1
2
3
$builder->add('dueDate', DateType::class, [
  'placeholder' => 'Select a value',
]);

Як варіант, ви можете використати масив, який конфігурує різні значення заповнювача для полів року, місяця та дня:

1
2
3
4
5
$builder->add('dueDate', DateType::class, [
  'placeholder' => [
    'year' => 'Year', 'month' => 'Month', 'day' => 'Day',
  ]
]);

format

тип: integer или string по умолчанию: IntlDateFormatter::MEDIUM (или yyyy-MM-dd если widget - single_text)

Опция, переданная классу IntlDateFormatter, используется для преобразования ввода пользователя в правильный формат. Это критично, когда опция widget устанвлена, как single_text и будет определять, как пользователь будет вводить данные. По умолчанию, формат определяется, основываясь на локали текущего пользователя: это означает, что ожидаемый формат будет отличаться для разных пользователей. Вы можете переопределить это, передав формат в качестве строки.

Чтобы узнать больше о валидных форматах, см. Синтаксис формата Date/Time:

1
2
3
4
5
6
7
8
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\DateType;
// ...

$builder->add('date_created', DateType::class, array(
  'widget' => 'single_text',
  // Это на самом деле формат по умолчанию для single_text
  'format' => 'yyyy-MM-dd',
));

Note

Если вы хотите, чтобы ваше поле отображалось, как поле "данных" HTML5, то вам нужно использовать виджет single_text с форматом yyyy-MM-dd (формат RFC 3339), который является значением по умолчанию, если вы используете виджет single_text.

html5

тип: boolean по умолчанию: true

Если установлена, как true (по умолчанию), то она будет использовать тип HTML5 (дату, время или datetime), чтобы отобразить поле. Если установлена, как false, то будет использован текстовый тип.

Это полезно,когда вы хотите использовать пользовательский выборщик данных JavaScript, который зачастую требует текстовый тип вместо типа HTML5.

input

тип: string по умолчанию: datetime

Формат данных ввода - т.е. формат, в котором хранятся данные вашего основоположного объекта. Валидные значения:

 • string (например, 2011-06-05)
 • datetime (объект DateTime)
 • datetime_immutable (a DateTimeImmutable object)
 • array (например, array('year' => 2011, 'month' => 06, 'day' => 05))
 • timestamp (например, 1307232000)

Значение, которое возвращается из формы также будет нормализовано обратно в этот формат.

Дата оновлення перекладу 2022-12-21

Caution

Якщо використано timestamp, DateType обмежуєтья датами між пʼятницею, 13 грудня 1901 року 20:45:54 UTC та вівторком, 19 січня 2038 року 03:14:07 UTC у 32-бітних системах. Це через баг переповнення цілими числами у 32-бітних системах, відомий як Проблема 2038 року.

Дата оновлення перекладу 2022-12-21

input_format

тип: string за замовчуванням: Y-m-d

Дата оновлення перекладу 2022-12-21

Якщо опція input встановлена як string, ця опція вказує формат дати. Це має бути валідним PHP-форматом дат.

Дата оновлення перекладу 2024-05-30

model_timezone

тип: string за замовчуванням: часовий пояс системи за замовчуванням

Часовий пояс, в якому зберігаються вхідні дані. Це має бути один з часових поясів підтримуваних PHP.

months

тип: array по умолчанию: от 1 до 12

Список месяцев, доступных типу поля месяц. Эта опция применима только когда опция widget установлена, как choice.

view_timezone

тип: string по умолчанию: системный часовой появ по умолчанию

Часовой пояс для отображения данных пользователю (а следовательно и данных, которые отправляет пользователь). Это должен быть один из часовых поясов, поддерживаемых PHP.

Дата обновления перевода 2023-09-25

widget

Дата оновлення перекладу 2024-05-29

тип: string за замовчуванням: single_text

Основний спосіб відображення цього поля. Це може бути один з наступних способів:

 • choice: відображає три вводи вибору. Порядок виборів визначається в опції format.
 • text: відображає три поля вводу типу text (місяць, день, рік).
 • single_text: відображає одне поле вводу типу date. Введення користувача валідується на основі опції format.

years

тип: array по умолчанию: пять лет до или после текущего года

Список годов, доступных типу поля год. Эта опция применима только тогда, когда опция widget установлена, как choice.

Перевизначені опції

by_reference

за замовчуванням: false

До класів DateTime відносяться як до незмінних об'єктів.

Дата оновлення перекладу 2022-12-21

choice_translation_domain

тип: string, boolean або null за замовчуванням: false

Дата оновлення перекладу 2022-12-21

Ця опція визначає, чи мають значення виборів бути перекладені та у якому домені перекладів.

Значення опції choice_translation_domain можуть бути true (повторно використати поточний домен перекладів), false (відключити переклад), null (використовує батьківський домен перекладів або домен за замовчуванням) або рядок, який представляє точний домен перекладів для використання.

compound

тип: boolean по умолчанию: false

Эта опция указывает, содержит ли тип дочерние типы. Эта опция управляется внутренне для встроенных типов, так что нет необходимости конфигурировать её ясно.

data_class

тип: string по умолчанию: null

Внутреннее нормализованное представление этого типа - массив, а не объект \DateTime. Следовательско, опция data_class инициализируется, как null, чтобы избежать инициализации объектом FormType, как \DateTime.

error_bubbling

за замовчуванням: false

invalid_message

type: string default: This value is not valid

This is the validation error message that's used if the data entered into this field doesn't make sense (i.e. fails validation).

This might happen, for example, if the user enters a nonsense string into a TimeType field that cannot be converted into a real time or if the user enters a string (e.g. apple) into a number field.

Normal (business logic) validation (such as when setting a minimum length for a field) should be set using validation messages with your validation rules (reference ).

Успадковані опції

Ці опції наслідуються з FormType:

attr

тип: array по умолчанию: array()

Если вы хотите добавить дополнительные атрибуты к HTML представлению поля, то вы можете использовать опцию attr. Это ассоциативный массив с HTML-атрибутами в качестве ключей. Этоможет быть полезно, когда вам нужно установить для некоторого виджета пользовательский класс:

1
2
3
$builder->add('body', TextareaType::class, array(
  'attr' => array('class' => 'tinymce'),
));

data

тип: mixed по умолчанию : По умолчанию является полем основоположной структуры.

Когда вы создаёте форму, каждое поле изначально отображает значение соотствующего свойства данных домена формы (например, если вы привязываете объект к форме). Если вы хотите переопределить эти изначальные значения для формы или индивидуального поля, вы можете установить это в опции данных:

1
2
3
4
5
6
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\HiddenType;
// ...

$builder->add('token', HiddenType::class, array(
  'data' => 'abcdef',
));

Caution

Опция data всегда переопределяет значение, взятое из данных домена (объекта) при отображении. Это означает, что значение объекта также переопределяется, когда форма редактирует уже существующий сохранённый объект, что приводит к потере сохранённого значения при отправке формы.

disabled

тип: boolean по умолчанию: false

Если вы не хотите, чтобы пользователь изменял значение поля, то вы можете установить опцию отключения, как "true". Любые отправленные данные будут проигнорированы.

Дата оновлення перекладу 2024-05-30

error_mapping

тип: array за замовчуванням: []

Ця опція дозволяє вам змінювати ціль помилки валідації.

Уявіть, що у вас є користувацький метод з назвою matchingCityAndZipCode(), який валідує чи співпадають місто та поштовий індекс. На жаль, у вашій формі немає поля matchingCityAndZipCode, тому все, що може зробити Symfony, це відобразити помилку у верхній частині форми.

За допомогою кастомізованого мапування помилок ви можете зробити краще: співставити помилку з полем міста так, щоб воно відображалося над ним:

1
2
3
4
5
6
7
8
public function configureOptions(OptionsResolver $resolver): void
{
  $resolver->setDefaults([
    'error_mapping' => [
      'matchingCityAndZipCode' => 'city',
    ],
  ]);
}

Ось правила для лівої та правої частини мапування:

 • Ліва частина містить шляхи властивостей;
 • Якщо порушення генерується у властивості або методі класу, то його шлях - це propertyName;
 • Якщо порушення згенеровано в елементі об'єкту array або ArrayAccess, то шлях до нього - [indexName];
 • Ви можете створювати вкладені шляхи властивостей шляхом їх конкатенації, розділяючи властивості крапками. Наприклад: addresses[work].matchingCityAndZipCode;
 • Права частина містить назви полів форми.

За замовчуванням, помилки для будь-якої властивості, яка не мапована, будуть спливати в батьківську форму. Ви можете використовувати крапку (.) зліва, щоб співставити помилки всіх неспівставлених властивостей до певного поля. Наприклад, щоб мапувати всі ці помилки до поля city, використовуйте:

1
2
3
4
5
$resolver->setDefaults([
  'error_mapping' => [
    '.' => 'city',
  ],
]);

Дата оновлення перекладу 2024-05-30

help

тип: string або TranslatableInterface за замовчуванням: null

Дозволяє вам визначити повідомлення допомоги для поля форми, яке за замовчуванням відображається під полем:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
use Symfony\Component\Translation\TranslatableMessage;

$builder
  ->add('zipCode', null, [
    'help' => 'The ZIP/Postal code for your credit card\'s billing address.',
  ])

  // ...

  ->add('status', null, [
    'help' => new TranslatableMessage('order.status', ['%order_id%' => $order->getId()], 'store'),
  ])
;

help_attr

type: array default: []

Sets the HTML attributes for the element used to display the help message of the form field. Its value is an associative array with HTML attribute names as keys. These attributes can also be set in the template:

1
2
3
{{ form_help(form.name, 'Your name', {
  'help_attr': {'class': 'CUSTOM_LABEL_CLASS'}
}) }}

help_html

type: boolean default: false

By default, the contents of the help option are escaped before rendering them in the template. Set this option to true to not escape them, which is useful when the help contains HTML elements.

inherit_data

тип: boolean по умолчанию: false

Эта опция определяет, будет ли форма наследовать данные из родительской формы. Это может быть полезной, если у вас есть набор полей, которые повторяется в нескольких формах. См. Як зменшити дублювання коду за допомогою "inherit_data".

Caution

Когда поле имеет установленную опцию inherit_data, оно использует данные родительской формы так, как они есть. Это означает, что Преобразователи Данных не будут применяться к этому полю.

invalid_message_parameters

тип: array по умолчанию: array()

При установке опции invalid_message вам может понадобиться включить в строку некоторые переменные. Это можно сделать, добавив заполнители в эту опцию,и включив переменные в этой опции:

1
2
3
4
5
$builder->add('some_field', SomeFormType::class, array(
  // ...
  'invalid_message' => 'Вы ввели невалидное значение, оно должносодержать %num% букв',
  'invalid_message_parameters' => array('%num%' => 6),
));

mapped

тип: boolean по умолчанию: true

Если вы хотите, чтобы поле было проигнорировано про чтении или записи в него объетка, вы можете установить опцию mapped, как false.

row_attr

type: array default: []

An associative array of the HTML attributes added to the element which is used to render the form type row :

1
2
3
$builder->add('body', TextareaType::class, [
  'row_attr' => ['class' => 'text-editor', 'id' => '...'],
]);

See also

Use the attr option if you want to add these attributes to the form type widget element.

Змінні поля

?????? ??? ????????????
widget mixed ???????? ????? widget.
type string ???????? ???? ????, ???? ?????? - single_text ? ?????????? HTML5, ??????? ??? ???????? ??? ???????????? (datetime, date ??? time).
date_pattern string ????? ? ???????? ???? ??? ????????????.