Як візуалізувати та налагоджувати маршрути

Дата оновлення перекладу 2023-06-14

Як візуалізувати та налагоджувати маршрути

Під час додавання та налаштування маршрутів, корисно мати можливість візуалізувати і отримувати детальну інформацію про ваші маршрути. Відмінний спосіб бачити кожен маршрут у вашому додатку - за допомогою команди консолі debug:router, яка перераховує всі сокнфігуровані у вашому додатку маршрути:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$ php bin/console debug:router

------------------ -------- -------- ------ ----------------------------------------------
 Назва       Метод  Схема  Хост  Шлях
------------------ -------- -------- ------ ----------------------------------------------
 homepage      ANY   ANY   ANY  /
 contact      GET   ANY   ANY  /contact
 contact_process  POST   ANY   ANY  /contact
 article_show    ANY   ANY   ANY  /articles/{_locale}/{year}/{title}.{_format}
 blog        ANY   ANY   ANY  /blog/{page}
 blog_show     ANY   ANY   ANY  /blog/{slug}
------------------ -------- -------- ------ ----------------------------------------------

Ви також можете отримати дуже конкретну інформацію про єдиний маршрут, включно з іменем маршруту, як аргумент команди:

1
$ php bin/console debug:router article_show

Таким же чином, якщо ви хочете протестувати, чи збігається URL із заданим маршрутом, використайте команду router:match. Це корисно для налагодження проблем маршрутизації та отримання інформації про те, який маршрут асоціюється із заданим URL:

1
2
3
$ php bin/console router:match /blog/my-latest-post

Маршрут "blog_show" збігається