Як налагоджувати сервіс-контейнер та список сервісів

Дата оновлення перекладу 2022-12-23

Як налагоджувати сервіс-контейнер та список сервісів

Ви можете дізнатися, які сервіси зареєстровані у контейнері, використовуючи консоль. Щоб відобазити всі сервіси (публічні та приватні) та їх PHP-класи, виконайте:

1
2
3
4
$ php bin/console debug:container

# додайте цю опцію, щоб відобразити і "приховані сервіси" (ті, чії ID починаються з крапки)
$ php bin/console debug:container --show-hidden

Щоб побачити список усіх доступних типів, які можуть бути використані для автомонтування, виконайте:

1
$ php bin/console debug:autowiring

Налагодження сервіс-тегів

Виконайте наступну команду, щоб дізнатися, які сервіси теговані конкретним тегом:

1
$ php bin/console debug:container --tag=kernel.event_listener

Частковий пошук також доступний:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ php bin/console debug:container --tag=kernel

Оберіть один з наступних тегів, щоб відобразити його інформацію:
 [0] kernel.event_listener
 [1] kernel.event_subscriber
 [2] kernel.reset
 [3] kernel.cache_warmer
 [4] kernel.locale_aware
 [5] kernel.fragment_renderer
 [6] kernel.cache_clearer

6.2

Частковий пошук було представлено в Symfony 6.2.

Детальна інформація про один сервіс

Ви можете отримати деталізованішу інформацію про конкретний сервіс, вказавши його id:

1
2
3
4
$ php bin/console debug:container App\Service\Mailer

# щоб відобразити аргументи сервісу:
$ php bin/console debug:container App\Service\Mailer --show-arguments