Локальний веб-сервер Symfony

Дата оновлення перекладу 2022-12-23

Локальний веб-сервер Symfony

Ви можете запускати додатки Symfony з будь-яким веб-сервером (Apache, nginx, внутрішній веб-сервер PHP та ін.). Однак Symfony надає власний веб-сервер, щоб зробити вас продуктивнішим під час розробки ваших додатків.

Хоча цей сервер не призначено для використання у виробництві, він підтримує HTTP/2, TLS/SSL, автоматичне генерування сертифікатів безпеки, локальні домени і багато інших функцій, які рано чи пізно знадобляться вам під час розробки веб-проектів. Більш того, сервер не привʼязано до Symfony, і ви також можете використовувати його з будь-яким PHP-додатком, і навіть з HTML або додатками однієї сторінки.

Установка

Сервер Symfony є частиною бінарності symfony, створеної, коли ви встановлюєте Symfony, і має підтримку для Linux, macOS і Windows.

Note

Ви можете переглянути та зробити свій внесок до джерела Symfony CLI у symfony-cli/symfony-cli GitHub repository.

Початок роботи

Сервер Symfony запускається один раз у проекті, тому у вас може вийти декілька екземплярів (кожний з них слухатиме різні порти). Ось типовий робочий процес обслуговування проекту Symfony:

1
2
3
4
5
6
7
8
$ cd my-project/
$ symfony server:start

 [OK] Web server listening on http://127.0.0.1:....
 ...

# Тепер, перейдіть по заданому URL або виконайте цю команду:
$ symfony open:local

Запуск сервера таким чином може відобразити повідомлення логу у консолі, тому ви не зможете виконувати інші команди одночасно. Якщо ви хочете, ви можете запустити сервер Symfony фоново:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
$ cd my-project/

# запустіть сервер фоново
$ symfony server:start -d

# продовжуйте працювати та виконувати інші команди...

# покажіть останні повідомлення логу
$ symfony server:log

Підключення PHP-FPM

Note

PHP-FPM повинен бути встановлений локально для використання сервера Symfony.

Коли сервер запускається, він перевіряє web/index_dev.php, web/index.php, public/app_dev.php, public/app.php у такому порядку. Якщо знайдено один з них, сервер автоматично запуститься з підключеним PHP-FPM. В інших випадках, сервер запуститься без PHP-FPM і відобразить сторінку Сторінка не знайдена, при спробі отримати доступ до файлу .php у браузері.

Tip

Коли присутні і index.html, і фронт-контролер, на кшталт index.php, сервер запуститься з підключеним PHP-FPM, але index.html буде головувати над фронт-контролером. Це означає, що коли в public або web є файл index.html, він буде відображений замість index.php, что покаже, наприклад, додаток Symfony.

Підключення TLS

Локальний перегляд безпечної версії ваших додатків важливий для того, щоб виявити проблеми зі змішаним змістом якомога раніше, і щоб запускати бібліотеки, що працюють лише на HTTPS. За традицією, це було боляче та складно налаштовувати, але сервер Symfony все автоматизує. Спочатку виконайте команду:

1
$ symfony server:ca:install

Ця команда створює локальний авторитет сертифікату, реєструє його у вашому сховищі довіри системи у Firefox (необхідно лише для цього браузера), і створює сертифікат за замовчуванням для localhost і 127.0.0.1. Іншими словами, вона робить за вас все.

До перегляду вашого локального додатку з HTTPS замість HTTP, перезапустіть його сервер, зупинивши та запустивши його знову.

Різні PHP-налаштування для кожного проекту

Вибір іншої версії PHP

Якщо у вас на компʼютері встановлено декілька версій PHP, ви можете повідомити Symfony, яку використовувати, створивши файл під назвою .php-version у кореневому каталозі додатку:

1
2
3
4
5
6
7
$ cd my-project/

# використовувати конкретну версію PHP
$ echo 7.4 > .php-version

# використовувати будь-яку доступну версію PHP 8.x
$ echo 8 > .php-version

Tip

Сервер Symfony траверсує структуру каталогів до кореневого каталогу, тому ви можете створити файл .php-version в якомусь батьківському каталозі, щоб встановити однакову PHP-версію для групи проектів під цим каталогом.

Запустіть команду нижче, якщо ви не памʼятаєте всі встановлені на вашому компʼютері PHP-версії:

1
2
3
4
5
$ symfony local:php:list

 # Ви побачите всі підтримувані SAPI (CGI, FastCGI, та ін.) для кожної версії.
 # FastCGI (php-fpm) використовується там, де можливо; потім CGI (який також діє як
 # сервер FastCGIserver), і, нарешті, сервер відкочується до звичайного CGI.

Перевизначення опцій конфігурації PHP для кожного проекту

Ви можете змінити значення будь-якої опції конфігурації прогону PHP для проекту, створивши файл під назвою php.ini у кореневому каталозі проекту. Додайте лише опції, які хочете перевизначити:

1
2
3
4
5
6
$ cd my-project/

# цей проект перевизначає лише часовий пояс PHP за замовчуванням
$ cat php.ini
[Date]
date.timezone = Asia/Tokyo

Запуск команд з різними версіями PHP

При запуску різних PHP-версій корисно використовувати основну команду symfony в якості обгортки команди php. Це дозволяє вам завжди обирати найкращу версію PHP у відповідності з проектом, який виконує команди. Це також автоматично завантажує змінні середовища, що важливо при виконанні не-Symfony команд:

1
2
3
4
5
6
# виконує команду з версією PHP за замовчуванням
$ php -r "..."

# виконує команду з верією PHP, обраною проектом
# (або верією PHP за замовчуванням, якщо проект не обирав версію)
$ symfony php -r "..."

Імена локальних доменів

За замовчуванням, проекти доступні з довільного порту локального IP 127.0.0.1. Однак, іноді лучше асоціювати з ними імʼя домену:

 • Це зручніше, коли ви безперервно працюєте над одним проектом, так як номери портів можуть змінюватися, а домени - ні;
 • Поведінка деяких додатків залежить від їх доменів/субдоменів;
 • Наявність стабільних кінцевих точок, на кшталт локального перенаправлення URL для OAuth2.

Налаштування локального проксі

Локальні домени можливі завдяки локальному проксі, наданому сервером Symfony. Якщо це перший раз, коли ви запукаєте проксі, ви повинні сконфігурувати його наступним чином:

 1. Відкрийте налаштування проксі нашої ОС:

 2. Встановіть наступний URL як значення Автоматичної конфігурації проксі: http://127.0.0.1:7080/proxy.pac

Тепер, виконайте цю команду, щоб запустити проксі:

1
$ symfony proxy:start

If the proxy doesn't work as explained in the following sections, check these:

 • Деякі браузери (наприклад, Chrome) вимагають повторного застосування налаштувань проксі (шляхом натискання кнопки Re-apply settings на сторінці chrome://net-internals/#proxy) або повного перезапуску після запуску проксі. Інакше, ви побачите помилку "Ця веб-сторінка недоступна" (ERR_NAME_NOT_RESOLVED);
 • Деякі ОС (наприклад, macOS) не застосовують за замовчуванням налаштування проксі до локальних хостів та доменів. Вам може знадобитися видалити *.local та/або інші IP-адреси з цього списку.

Визначення локального домену

За замовчуванням, Symfony пропонує .wip (що означає Незавершена робота) для локальних доменів. Ви можете визначити локальний домен для вашого проекту наступним чином:

1
2
$ cd my-project/
$ symfony proxy:domain:attach my-domain

Якщо ви встановили локальний проксі, як пояснюється у попередньому розділі, ви тепер можете перейти на https://my-domain.wip, щоб отримати доступ до вашого локального проекту з новим користувацьким доменом.

Tip

Перейдіть за URL http://127.0.0.1:7080, щоб отримати повний список локальних каталогів проекту, їх користувацькі домени та номери портів.

При виконанні команд консолі, додайте змінну середовища https_proxy, щоб користувацькі домени запрацювали:

1
2
3
4
5
6
7
8
# Приклад з curl
$ https_proxy=$(symfony proxy:url) curl https://my-domain.wip

# Приклад з Blackfire та curl
$ https_proxy=$(symfony proxy:url) blackfire curl https://my-domain.wip

# Приклад з Cypress
$ https_proxy=$(symfony proxy:url) ./node_modules/bin/cypress open

Note

Хоча імена змінних середовища завжди визначаються у верхньому регістрі, змінна середовища інша, ніж решта змінних середовища, і її імʼя прописується у нижньому регістрі.

Tip

Якщо ви надаєте перевагу використанню іншого TLD, відредагуйте файл ~/.symfony/proxy.json (де ~ означає шлях до вашого каталогу користувача) та змініть значення опції tld з wip на будь-який інший TLD.

Довгострокові команди

Довгострокові команди, так як ті, що компілюють фронтенд веб-ресурси, блокують термінал, і ви не можете виконувати інші команди у той же час. Сервер Symfony надає команду run, щоб огорнути їх наступним чином:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
# скомпілюйте ресурси Webpack, використовуючи Symfony Encore ... але зробіть це
# фоново, щоб не блокувати термінал
$ symfony run -d yarn encore dev --watch

# продовжуйте працювати та виконувати інші команди...

# час від часу перевіряйте логи команд, якщо хочете
$ symfony server:log

# і ви також можете перевірити, чи виконується ще команда
$ symfony server:status
Web server listening on ...
Command "yarn ..." running with PID ...

# зупиніть веб-сервер (і всі асоційовані команди), коли ви закінчите
$ symfony server:stop

Конфігурація робітників

Caution

Ця функція є експериментальною та може бути змінена або видалена у будь-який час без попереднього повідомлення.

Якщо ви хочете, щоб якісь процеси запускалися автоматично, разом з веб-сервером (symfony server:start), додайте файл конфігурації у ваш проект:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
# .symfony.local.yaml
workers:
  # вбудована команда, яка будує та споглядає за ресурсами фронтенду
  # yarn_encore_watch:
  #   cmd: ['yarn', 'encore', 'dev', '--watch']
  yarn_encore_watch: ~

  # вбудована команда, яка запускає споживача месенджера
  # messenger_consume_async:
  #   cmd: ['symfony', 'console', 'messenger:consume', 'async']
  #   watch: ['config', 'src', 'templates', 'vendor']
  messenger_consume_async: ~

  # ви також можете додати власні користувацькі команди
  build_spa:
    cmd: ['yarn', '--cwd', './spa/', 'dev']

Інтеграція Docker

Локальний сервер Symfony надає повну інтеграцію Docker для проектів, які її використовують. Щоб дізнатися більше про Docker і Symfony, див. Використання Docker з Symfony.

Коли веб-сервер визначає, що для проекту запущено Docker Compose, він автоматично демонструє деякі змінні середовища.

Через API docker-compose, він шукає розкриті порти, використовувані для розповсюджених сервісів. Коли він виявляє той, про який знає, він використовує імʼя сервісу, щоб продемонструвати змінні середовища.

Розгляньте наступну конфігурацію:

1
2
3
4
# docker-compose.yaml
services:
  database:
    ports: [3306]

Веб-сервер визначає, що сервіс, що розкриває порт 3306 працює для проекту. Він розуміє, що це - сервіс MySQL, і створює змінні середовища відповідно до імені сервісу (database) в якості префіксу: DATABASE_URL, DATABASE_HOST, ...

Якщо сервіс не знаходиться у списку підтримуваних нижче, встановлюються загальні змінні середовища: PORT, IP, и HOST.

Якщо імена docker-compose.yaml не співпадають з угодами Symfony, додайте ярлик, щоб перевизначити префікс змінних середовища:

1
2
3
4
5
6
# docker-compose.yaml
services:
  db:
    ports: [3306]
    labels:
      com.symfony.server.service-prefix: 'DATABASE'

У цьому прикладі сервіс називається db, тому змінні середовища матимуть префікс DB_, але так як com.symfony.server.service-prefix встановлено як DATABASE, веб-сервер створює змінні середовища, що починаються з DATABASE_ замість того, що очікується конфігурацією Symfony за замовчуванням.

Ось список всіх підтримуваних сервісів з їх портами та префіксом Symfony за замовчуванням:

?????? ???? ??????? Symfony ?? ?????????????
MySQL 3306 DATABASE_
PostgreSQL 5432 DATABASE_
Redis 6379 REDIS_
Memcached 11211 MEMCACHED_
RabbitMQ 5672 RABBITMQ_ (?????????? ??????????? ?? ???????? ????? ?????? ?????????? Docker RABBITMQ_DEFAULT_USER ? RABBITMQ_DEFAULT_PASS)
Elasticsearch 9200 ELASTICSEARCH_
MongoDB 27017 MONGODB_ (?????????? ?? ????? ?????? ?????????? Docker MONGO_DATABASE)
Kafka 9092 KAFKA_
MailCatcher 1025/1080 or 25/80 MAILER_
Blackfire 8707 BLACKFIRE_
Mercure 80 ?????? ????????????? MERCURE_PUBLIC_URL ? MERCURE_URL (?????? ???? ? ??????????? Docker dunglas/mercure)

Ви можете відкрити інтерфейси веб-управління для сервісів, які їх демонструють:

1
2
$ symfony open:local:webmail
$ symfony open:local:rabbitmq

Або натиснути на посилання у розділі "Server" в панелі інструментів веб-налагодження.

Tip

Щоб налагодити та перерахувати всі експортовані змінні середовища, виконайте symfony var:export --debug.

Tip

Для деяких сервісів, веб-сервер також демонструє змінні середовища, що розуміються інструментами CLI, повʼязаними з сервісом. Наприклад, запуск symfony run psql автоматично підʼєднає вас до сервера PostgreSQL, що працює у контейнері, без необхідності вказувати імʼя користувача, пароль або імʼя БД.

Коли запущені сервіси Docker, перейдіть на сторінку вашого додатку Symfony та перевірте розділ "Symfony Server" в панелі інструментів веб-налагодження; ви побачите, що "Docker Compose" - "Up".

Note

Якщо ви не хочете, щоб для сервісу демонструвались змінні середовища, встановіть ярлик com.symfony.server.service-ignore як true:

1
2
3
4
5
6
# docker-compose.yaml
services:
  db:
    ports: [3306]
    labels:
      com.symfony.server.service-ignore: true

Якщо ваш файд Docker Compose не знаходиться у корені проекту, використайте змінні середовища COMPOSE_FILE і COMPOSE_PROJECT_NAME, щоб визначити його місцезнаходження, так само, як для docker-compose:

1
2
3
4
5
# запустіть ваші контейнери:
COMPOSE_FILE=docker/docker-compose.yaml COMPOSE_PROJECT_NAME=project_name docker-compose up -d

# запустіть будь-яку команду Symfony CLI:
COMPOSE_FILE=docker/docker-compose.yaml COMPOSE_PROJECT_NAME=project_name symfony var:export

Note

Якщо у вас більше одного файлу Docker Compose, ви можете надати їх всі, розділюючи :, як пояснюється у _`довіднику змінних середовища Docker compose CLI`.

Caution

При використанні бінарності Symfony з php bin/console (консоль symfony ...), бінарність буде завжди використовувати змінні середовища, визначені через Docker, і буде інтегрувати локальні змінні середовища. Наприклад, якщо ви встановите інше імʼя БД у вашому файлі .env.test (DATABASE_URL=mysql://db_user:db_password@127.0.0.1:3306/test), і якщо ви виконаєте symfony console doctrine:database:drop --force --env=test, команда скине БД, визначену у вашій конфігурації Docker, а не "тестову".

Інтеграція SymfonyCloud

Локальний сервер Symfony надає повну, але не обовʼязкову, інтеграцію з SymfonyCloud - сервісом, оптимізованим для запуску ваших додатків Symfony у хмарів. Він надає такі функції як створення середовищ, бекапів/ миттєвих знімків, і навіть доступ до копії даних виробництва з вашої локальної машини, щоб допомогти з налагодженням будь-яких проблем.

Прочитайте технічні документи SymfonyCloud.